...всеки съществува в реалността,
която заслужава...

Нели Лишковска